Ceník trubkového lešení

Ceny za pronájem sad trubkového lešení

Velikost sady

100 m²

200 m²

300 m²

400 m²

Cena za den

197 Kč

394 Kč

590 Kč

787 Kč

Jistina je vždy řešena individuálně

Při  odběru nad 400m2 cena smluvní

Počty kusů trubkového lešení na velikost sady

Název

50 m²

100 m²

200 m²

300 m²

400 m²

Trubka 6 m

16

32

64

96

128

Trubka 4 m

20

40

80

120

160

Trubka 2 m

26

52

104

156

208

Trubka 0,5 m

2

4

6

6

8

Spojka nastav.

25

50

100

150

200

Sponka upínací

100

200

400

600

800

Nánožka

6

10

20

30

40

Podlážka

50

100

200

300

400

Ceny za pronájem jednotlivých dílů trubkového lešení

Trubka 6 m

6,00 Kč

Kotva vč. oka

4,00 Kč

Trubka 4 m

4,00 Kč

Spojka upínací

2,00 Kč

Trubka 3 m

3,00 Kč

Spojka nastavovací

2,00 Kč

Trubka 2 m

2,00 Kč

Nánožka

1,00 Kč

Trubka 1 m

1,00 Kč

Podlážka

4,00 Kč

Trubka 0,5 m

0,50 Kč

ceny jsou v Kč na jeden den nájmu

Výše uvedené ceny jsou bez DPH 21 % , fco sklad Na Roli, JBC.
Podrobné podmínky pronájmu jsou uvedeny v Nájemní smlouvě.
Lešení bude pronajato výhradně po úhradě jistiny.
Před každou zápůjčkou je prováděna skladová revize.