Ochrana osobních údajů – GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti TONAR Jablonec s.r.o., se sídlem Rýnovická 1719/74, Jablonec nad Nisou, 46601, IČ: 25414291, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C , vložka 16615 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení
– název společnosti
– e-mail
– telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, e-mail a telefonní číslo je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem

– zasílání obchodních nabídek prostřednictvím e-mailu
– poskytování informací o nových produktech či službách, prostřednictvím e-mailu
– vedení Vašeho účtu v našem e-shopu, z důvodu obchodních rabatů pro partnery
– ukládání Vašich obchodních aktivit a možnost sledovat na profilu stav objednávky či zboží

a) Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let
b) Po dobu 10 let v případě údajů, které jsou zákonem vyžadovány pro evidenci plnění
c) Pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány běžných způsobem.

4. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Spojení s webem

PHPSESSID

Evidence návštěvníků na webu

Při ukončení relace prohlížení

Jedná se o cookie z našeho webu

Místní nastavení jazyka

qtrans_front_language

Správné nastavení výchozího jazyka webu a e-shopu

Po uplynutí 24 hodin od zahájení relace

Cookie si žádá přístup k nastavení výchozího jazyka prohlížeče

Relace v e-shopu

wp_woocommerce_session_xxxxxxxxxxxx

Je potřeba pro řádné fungovaní e-shopu

Po uplynutí 48 hodin od zahájení relace

Jedná se o cookie z našeho webu (e-shopu)

Zboží v nákupním košíku

woocommerce_items_in_cart
woocommerce_cart_hash

Evidují zboží v nákupním košíku až do doby expirace

Při ukončení relace prohlížení

Jedná se o cookie z našeho webu (e-shopu)

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti TONAR Jablonec s.r.o.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Administrátor webových stránek, či osoba pověřená správou e-shopu
b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.