HAKI lešení

Malé sady HAKI lešení – počty kusů

Velikost
sady

1 pole
x
1 patro

2 pole
x
1 patro

3 pole
x
1 patro

1 pole
x
2 patra

2 pole
x
2 patra

3 pole
x
2 patra

1 pole
x
3 patra

2 pole
x
3 patra

3 pole
x
3 patra

Patka

4

6

8

4

6

8

4

6

8

Sloupek 4třm.

4

6

8

8

12

16

12

18

24

Podélník 3m

4

8

12

6

12

18

8

16

24

Příčník 1,2m

4

6

8

6

9

12

8

12

16

Zábr. 3m

1

2

3

4

8

12

6

12

18

Zábr. 1,2m

2

2

4

8

8

8

8

12

12

Úhl. ztuž. 4,2

2

2

2

4

6

6

12

12

Žebřík

1

2

2

2

2

2

3

3

3

Podlážky

6

12

18

12

24

36

18

36

54

Podrobné podmínky pronájmu jsou uvedeny v nájemní smlouvě.
Lešení bude pronajato výhradně po úhradě jistiny.
Před každou zápůjčkou je prováděna skladová revize.